Psycholog

Oferujemy pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży:

  • z trudnościami w nauce,
  • sprawiającym trudności wychowawcze /agresja, problemy wieku dorastania, nieśmiałość, dziecko z ADHD/
  • zagrożonej uzależnieniem od komputera, internetu, środków psychoaktywnych,
  • w sytuacji rozwodu rodziców,
  • w sytuacji zaburzonego funkcjonowania rodziny na skutek pojawiającego się w rodzinie problemu uzależnienia, oraz konsultacje z rodzicami dotyczące problemów wychowawczych i emocjonalnych dzieci i młodzieży.