Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA - jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho - pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji, likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja.

Cele terapii pedagogicznej:

  • stymulowanie rozwoju dziecka - jest to cel nadrzędny 
  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho - motorycznych 
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach 
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki 
  • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno - społecznych i ich konsekwencji.